HR  /  IT

Parodontologija

Parodontalne bolesti, gingivitis i parodontitis, bakterijske su infekcije koje zahvaćaju gingivu i potporno koštano tkivo koje okružuje zub.

Glavni uzrok parodontalnih bolesti je bakterijski plak, mekan i gust film koji se kontinuirano stvara na površini zuba, ali i na mekim tkivima poput sluznice.

Parodontne bolesti su jedan od vodećih uzroka gubitka zuba u populaciji iznad 40 godina. Neosporna je uloga plaka u nastanku parodontne bolesti, ali podjednako je važno naglasiti da je parodontitis multifaktorska bolest. Važnu ulogu u nastanku bolesti igra genetika i imunološki odgovor pojedinca, prisutne sistemske bolesti, psihički napor, stres i posebice pušenje.

Gingivitis predstavlja blaži oblik parodontne bolesti te prethodi parodontitisu.

Simptomi uključuju crvenilo i otok gingive te sklonost gingive krvarenju, posebice tijekom četkanja.

Gingivitis je reverzibilno stanje, budući da ne dolazi do gubitka mekih i koštanih tkiva. Terapija se sastoji od profesionalnog uklanjanja naslaga plaka i kamenca popraćenog dobrom kućnom oralnom higijenom. Neliječeni gingivitis može progredirati u parodontitis.

Simptomi parodontitisa

Unatoč različitosti u brzini napredovanja bolesti s katkada više ili manje izraženim simptomima, u glavne simptome bolesti ubrajaju se upala gingive, formiranje džepova i resorpcija kosti uz popratne simptome poput povlačenja i oticanja gingive, krvarenja i gnojenja iz aktivnog džepa, naginjanja, pomičnosti i gubitka zuba.

Liječenje parodontitisa

U dogovoru s pacijentom, specijalist parodontologije izrađuje plan terapije.

Prvi korak je motivacija pacijenta u provedbi izvrsne oralne higijene koja je preduvjet uspješnosti parodontološke terapije. Inicijalna terapija započinje uklanjanjem supragingivnih naslaga plaka i kamenca te poliranjem zubi. Praćena je nekirurškim zahvatom struganja i poliranja površine korijena, postupkom kojim se uklanja plak i kamenac iz dubokih parodontnih džepova, zaglađuje korijenska površina i otklanjkaju bakterijski toksini s površine korijena.

Kod velikog broja pacijenata takav postupak dovoljan je za postizanje zdravlja, no kod određenog broja pacijenata nameće se potreba daljnje kirurške terapije.

Brojne kirurške metode imaju zajednički cilj - uspostava zdravog parodonta. Mogućnosti su brojne, a danas nam na raspolaganju osim vlastitih koštanih transplantata stoji čitav spektar koštanih nadomjesnih materijala kako bi se postigla regeneracija izgubljenog koštanog tkiva.

Naposljetku, za održavanje postignutog zdravlja važna je redovita kontrola i dobra oralna higijena!